Links for bitlyapi

bitlyapi-0.1.1.tar.gz
bitlyapi-0.1.tar.gz