Links for chimera-python

chimera-python-0.1.tar.bz2
chimera-python-0.1.tar.gz
chimera-python-0.1.zip