Links for cubicweb-shoppingcart

cubicweb-shoppingcart-0.5.0.tar.gz