Links for cypico

cypico-0.2.1.tar.gz
cypico-0.2.2.tar.gz
cypico-0.2.tar.gz