Links for datasciencebox

datasciencebox-0.0.1.tar.gz
datasciencebox-0.1.tar.gz
datasciencebox-0.2.tar.gz
datasciencebox-0.3.tar.gz